Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Het Verbond van 100 als oefenplek voor Buurtteams Amsterdam

De gemeente Amsterdam streeft ernaar dat elke Amsterdammer vanaf 1 januari 2021 voor allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht kan bij een buurtteam in de wijk. Buurtteams Amsterdam wordt de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt voor iedere Amsterdammer.

Waar kunnen we beter dingen alvast uitproberen dan op de plek waar het gebeurt? Bij Amsterdammers die ondersteuning nodig hebben!

“Oefenen en ontwikkelen in de praktijk”

Het Verbond is de plek in de stad waar professionals samen leren, ontwikkelen én werken voor de toekomstige buurtteams. En dat doen ze op vier plekken in de stad. Deze ‘leer- en doe teams’ bestaan uit allerlei professionals uit domeinen en disciplines. De leefwereld en de vragen van de Amsterdammer met meerdere problemen vormt het uitgangspunt.
Het Verbond heeft vier teams in de buurten Oost, Nieuw West, Zuidoost en Noord. Op deze plekken wordt de werkwijze en structuur van de toekomstige buurtteams voorgeleefd. Uniek is dat elk Verbondsteam extra maatwerkbudget en regelruimte heeft gekregen van de gemeente Amsterdam. Dankzij deze experimenteerruimte is het team in staat maatwerk toe te passen voor Amsterdammers met meerdere complexe problemen die niet 1,2,3 op te lossen zijn.

Welke rol heeft het Verbond voor de buurtteams ?

Door te oefenen in een reële situatie met bestaande caseload en inwoners. De ervaringen die worden opgedaan, leveren belangrijke input voor de toekomstige buurtteams. Ze werken aan een eenduidige werkwijze dat wordt vervat in een werkkader voor de buurtteams. Zo halen we op uit de praktijk wat werkt en wat niet.
Naast de ervaringen in het verbond zijn er ook andere manieren om good practices op te halen. Zoals werksessies met 100 afgevaardigden, de parels uit de stad.

Wie zitten in het Verbond?

Bij het Verbond werken professionals van 21 verschillende aanbieders in de stad. Ook informele partijen haken aan. Natuurlijk krijgt de Amsterdammer zelf nadrukkelijk een rol. Dat kan, afhankelijk van de situatie, de cliënt zelf zijn en/of een ervaringsdeskundige.
[link naar overzicht alle deelnemende partijen]

Wat levert het Verbond op?

De teams zijn bezig met het ontwikkelen van een eenduidige werkwijze op basis van hun ervaringen. Die werkwijze wordt in een werkkader Buurtteams Amsterdam gegoten. In dit werkkader is onder andere aandacht voor integraal en generalistisch werken, doen van brede intakes, omgang met cliënten, registratie en ondersteuning.

Hoezo Verbond van 100

De naam Verbond benadrukt de band tussen mensen: we maken als het ware een bondje tussen de Amsterdammer die problemen ervaart en de betrokkenen en deze betrokkenen ook weer onderling. Een verbond is niet vrijblijvend maar vraagt wederzijdse inzet, heldere afspraken en 100% commitment. Daarnaast verwijst het aantal naar de honderd casussen die de vier teams met elkaar opleveren op die in het Verbond zijn behandeld. Met als doel meer inzicht in de werkwijze.