Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Vraag & Antwoord

1. Wat is de planning van de buurtteams?
Op 24 september 2019is het besluit Buurtteams Amsterdam genomen op hoofdlijnen door het college van burgemeester en wethouders. Er wordt nu hard gewerkt aan verdere invulling van de buurtteams. Daar worden allerlei mensen uit diverse organisaties, platforms en overleggen bij betrokken (zie vraag 2). In het voorjaar van 2020 kunnen organisaties zich inschrijven voor de uitvoering van Buurtteams Amsterdam: wie gaan de buurteams en wie aanvullende ondersteuning Wmo uitvoeren. Vanaf de zomer 2020 start de implementatie van Buurtteams Amsterdam. Op 1 januari 2021 zal er per gebied minstens 1 buurtteam per gebied operationeel zijn, wat langzaam verder wordt uitgebreid. De eerste nieuwe contracten aanvullende ondersteuning Wmo gaan per deze datum in.
2. Kan ik meedenken? Waar geef ik mijn reactie op de plannen?
In deze periode wordt het hoofdlijnenbesluit uitgewerkt wordt. Daar worden allerlei professionals en Amsterdammers uit diverse organisaties, platforms en overleggen bij betrokken. Op amsterdam.nl/buurtteams vind je alle data van bijeenkomsten.
3. Hoeveel buurtteams komen er straks en waar dan?
We starten in 201 met 22 teams. In ieder geval 1 buurtteams, naast het Ouder- en kindteam. Het aantal wordt langzaam verder uitgebreid, afhankelijk van de behoeften en kenmerken van de buurt. De ene buurt is de andere niet, we willen daar juist goed op inspelen.
4. Wat houdt een generalistisch buurtteam in?
De professionals in het team hebben allemaal gemeenschappelijke basiskennis op meerdere leefdomeinen zoals inkomen en schuldenproblematiek. Daarbij brengen ze een eigen specialisme mee. We werken er naartoe dat een team waarin alle professionals een set basiskennis hebben in aanvulling op wat ze nu al aan vakkennis hebben.
5. Hoe wordt input van de verbondteams meegenomen in de werkwijze van...?
Antwoord volgt…
6. Wanneer houdt het Verbond van 100 op te bestaan?
In december 2020 wordt het Verbond van 100 opgeheven.
7. Wat betekent het Verbond voor betrokken Amsterdammers?
De doelgroep van het Verbond leggen we niet op voorhand vast. Hoe en welke rol de Amsterdammer zelf vervult in het Verbond is afhankelijk van de situatie. De werkwijze in het Verbond is dat casuïstiek besproken wordt vanuit de doelen van de Amsterdammer (niet die van de professionals). Hij of zij staat immers aan het roer. Hoe en wanneer iemand aansluit, kan per persoon of situatie verschillend zijn. Soms zal dat ook een ervaringsdeskundige of mantelzorger kunnen zijn.
Via het Verbond gaan we de Amsterdammers uiteraard vragen naar hun ervaring en beleving.
8. Wie doen er mee in Het Verbond?
In overleg met de gebieden en de zorgorganisaties worden professionals benaderd om mee te doen met het Verbond. Er worden afspraken gemaakt met de organisatie waarbij ze in dienst zijn zodat ze ruimte en tijd hebben om zich in het Verbond in te zetten.