Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Start Verbond in Nieuw West


Eind januari 2019 startte het Verbond in Geuzenveld Slotermeer. Een breed samengestelde groep van professionals ging samen enthousiast aan de slag.

Het Verbond is een vernieuwende pilot waarin allerlei expertises uit de wijk in één team aan de slag gaan; aangevuld met professionals van wonen, inkomen en schulden (bestaanszekerheden). De specifieke opgave voor het Verbondsteam in dit gebied (Geuzenveld Slotermeer) is het ontwikkelen van een werkwijze Multiproblematiek in samenhang met de bestaanszekerheden. Het blijft niet bij ontwikkelen; het team gaat ook direct met het geleerde aan de slag. Er is gelegenheid om door te pakken en problemen snel op te lossen doordat de gemeente faciliteert met onder andere regelruimte en maatwerkbudgetten. Daarmee is het team nog beter in staat om de vraag van de Amsterdammer voorop te zetten en niet de regels en procedures per domein. 

Aan de hand van eigen casussen nam de groep in de startweek met elkaar door welke stappen in een casus worden doorlopen en hoe deze bijdragen aan een passende oplossing zonder schotten (denk aan schotten tussen expertises of schotten in regelgeving) voor de Amsterdammer. Deze werkwijze en manier van kijken leidde al direct tot nieuwe inzichten in het werk. En dat is nog maar een begin… De groep gaat 9 maanden met elkaar aan de slag. Na deze trainingsweek komen ze wekelijks bij elkaar om verder te ontwikkelen.

Marie-José Driessen (Procesmanager Verbond) vertelt: “We hebben in de startweek gekeken naar de manier waarop wij nu het werk met klanten in Amsterdam doen. Samen analyseerden we casussen en kwamen erachter dat veel dingen die we doen niet direct bijdragen aan het oplossen van de vraag van de Amsterdammer omdat we bijvoorbeeld niet goed genoeg afgesproken hebben hoe we samenwerken.

Ons doel is dat we zo breed mogelijk doorontwikkelen in het sociaal domein inclusief de bestaanszekerheden. Dat doen we in afstemming met anderen. Hierdoor ontwikkelen we een verbeterde werkwijze Multiproblematiek (in combinatie met bestaanszekerheden) waarmee we antwoord kunnen geven op de vragen van de Amsterdammer.”

Maak kennis met het Verbond in Geuzeveld/Slotermeer