Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Marja vertelt over Sanae


Schuldhulpverlener Marja vertelt over Sanae, die verhuist naar Amsterdam

Dit verhaal van Sanae vertelt schuldhulpverlener Marja. Ze wil hiermee illustreren hoe het soms in de praktijk kan lopen en hoe belangrijk goed en tijdig samenwerken is. De namen zijn in dit geval gefingeerd.

Sanae is 35 jaar en moeder van 3 zonen van 12, 15 en 16. Sanae woonde tot voor kort in Amersfoort, maar kon er niet aarden. Een groot deel van haar familie woont in Amsterdam en ook de kinderen hebben problemen op school. Kortgezegd liet Sanae de boel in Utrecht op z’n beloop waardoor ze haar woning werd uitgezet en bij haar moeder in Amsterdam kwam wonen. Nu wonen ze met vier grote personen bij oma in haar driekamerwoning. Gelukkig weten Sanae en haar moeder redelijk de weg richting hulp.

Ze kloppen aan bij het Leger des Heils
Een hulpverlener komt bij hen om samen orde op zaken te stellen. Er zijn flinke schulden en ook de woonsituatie is nijpend. De drie kinderen maken veel ruzie en een van de zonen is nogal agressief. Schuldhulpverlener Marja start direct ‘bewind voor ze op’. Sanae wil graag meewerken. Dus het begin is er! Marja heeft als casemanager een grote caseload van zestig tot zeventig zaken. Zij volgt daarom niet iedere zaak en laat de verdere gang van zaken over aan de bewindvoerder. De bewindvoerder zorgt voor rust en stabiliteit in het gezin van Sanae door schoon schip te maken en het huishoudboekje in balans te brengen.

Vanwege de flinke schulden is er ook een schuldsaneringstraject nodig
Dat moet aangevraagd worden bij de gemeentelijke Kredietbank (via de Madi’s). Marja checkt dan of het dossier compleet is en wanneer nodig plant zij nog een gesprek. Voor Marja, die elke dag moet schipperen met haar tijd, heeft het versturen van zo’n aanvraag geen grote spoed. Dit soort dossiers liggen vaak te wachten in de takenbak. Het is elke dag weer prioriteren. Maar meestal is dat niet zo erg. Ook de aanvraag bij de Kredietbank neemt maanden in beslag.

“We wachten met z’n allen op jou”
Tot Marja na 6 maanden een mail krijgt van de hulpverlener met de strekking: we wachten met z’n allen op jou. Het gezin van Sanae moet dringend een andere woning, maar krijgt geen urgentieverklaring van de dienst Wonen zonder een schuldsanering. Ondertussen is er al veel voorgevallen in het gezin…

Marja vertelt: “Dan baal ik flink.”
“Als ze dat even hadden laten weten, dan had ik direct al actie ondernomen en het eventueel al eerder onder de aandacht gebracht. Nu zijn er maanden overheen gegaan waarin er van alles in het gezin is gebeurd. Er zijn zelfs kinderen deels het huis uit geplaatst. Er is een bak aan hulpverleners betrokken. Heel erg voor iedereen en vooral dit gezin.”