Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

H-buurt/Amsterdamse Poort

Team H-buurt/Amsterdamse Poort

H-buurt/Amsterdamse Poort
18 deelnemers. Aanjager: Joanne Sarker.

Ambulant begeleiders
Cordaan, HVO Querido, Volksbond/Streetcornerwork, Leger des Heils, Amsta|Karaad, Akwabe zorg.

Samen doen medewerkers
Amstelring, Madizo.

Maatschappelijk werker
Madizo

Klantmanagers activering
WPI

Schuldhulpverlener/sociaal raadsman
Madizo

Clientondersteuner
MEE

Ervaringsdeskundigen
Via Reinier Schippers.

Inkomensconsulent
Wordt geworden door WPI.

Indicatiesteller wonen
Gemeente Amsterdam

Ouder en kind adviseur
OKT