Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Geuzenveld/Slotermeer

Team Geuzenveld/Slotermeer

Ons team bestaat uit professionals die actief zijn in de wijkzorgnetwerken, Ouder Kind Teams, Samen Doen teams, MEE of VG, AMW, Jeugdzorg, VenV, Ouderenzorg en GGZ. Ook professionals van schuldhulp van Sezo, afdeling Wonen en een Klantmanager activering WPI maken deel uit van de groep, Ambulant begeleider HVO Querido en Ambulant begeleider Volksbond/Streetcornerwork. Als het bij de casus past worden ook professionals uit de tweede ring betrokkenen, zoals bijvoorbeeld bepaalde specialismen, huisarts

Geuzenveld/Slotermeer
18 deelnemers. Aanjager: Rob van Eupen.

Ambulant begeleiders
Cordaan, Volksbond/Streetcornerwork, Spirit, HVO Querido, Indaad, Leger des Heils.

Samen doen medewerkers
Altra, MEE, Sezo.

Maatschappelijk werker
Sezo

Klantmanagers activering
WPI

Schuldhulpverlener/sociaal raadsman
Sezo

Clientondersteuner
MEE

Ervaringsdeskundigen
Twee deelnemers.

Inkomensconsulent
WPI

Indicatiesteller wonen
Gemeente Amsterdam

Ouder en kind adviseur
OKT