Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Over buurtteams Amsterdam

Iedere Amsterdammer kan meedoen; Amsterdammers kunnen zich maximaal ontplooien naar eigen vermogen en zo het meeste uit hun leven halen. Amsterdam is een stad van ons samen, iedereen kan zich ontwikkelen in een eigen tempo. Ook de kwetsbare Amsterdammer.

De gemeente Amsterdam zet een belangrijke stap om de zorg en ondersteuning beter te organiseren: elke Amsterdammer kan vanaf 1 januari 2021 voor allerlei ondersteuningsvragen op het gebied van sociale zorg, inkomen, schulden en veiligheid terecht kan bij een buurtteam in de wijk. Buurtteams Amsterdam wordt de spil in de wijk waar zorg en ondersteuning samenkomt voor iedere Amsterdammer.

Buurtteams Amsterdam in 2021

Elk gebied in Amsterdam heeft straks één Ouder- en Kindteam (OKT) en verschillende buurtteams. Volwassenen kunnen terecht bij het buurtteam, ouders en kinderen bij het OKT.  Samen vormen ze de toegang naar sociale zorg en ondersteuning. Vandaaruit worden ze verder geholpen en ondersteund, passend bij hun situatie. Zo licht als kan zo zwaar als nodig.

De buurtteams zijn de buurt en in samenhang georganiseerd: eenvoudig en herkenbaar voor zowel inwoners als professionals. Een plek in de buurt waar men kan binnenlopen of naar toe kan bellen. Inwoners kunnen er terecht met allerlei vragen en ondersteuning op het gebied zorg, inkomen, schulden en veiligheid. We zorgen ervoor dat routes naar 'werk' en sociale basisvoorzieningen in de wijk hier goed op aansluiten. Waardoor inwoners ervaren dat zorg en hulp dichtbij is en ze tijdig, passend bij hun situatie geholpen worden. Juist ook de Amsterdammers die te maken hebben met meerdere problemen op verschillende gebieden.

Professionals

Buurtteam medewerkers bieden ondersteuning en begeleiding bij een breed scala aan vragen. Zij werken nauw samen met de sociale basis, de professionals van de welzijnspartijen én de vele vrijwilligers in de stad. Als de hulpvraag niet door het buurtteam kan worden opgepakt dan schakelen zij aanvullende zorg- en ondersteuning in. Zij werken nauw samen met huisartsen, wijkverpleging, zorgaanbieders en GGZ en pakken problemen rond schulden, inkomen, wonen en veiligheid gecombineerd aan. Door te werken op een kleiner schaalniveau spelen de buurtteams goed in op wat in de buurt nodig is: dichtbij, tijdig en passend in iedere individuele situatie.

Brede ontwikkeling

De ontwikkeling van de buurtteams is onderdeel van de brede doorontwikkeling Sociaal Domein. Daarin wordt onder andere gewerkt aan het versterken van de basisvoorzieningen in de buurt en in de wijk.