Verbond van 100

Actief aan de slag voor Buurtteams Amsterdam

Wie denken- en doen er mee?

In allerlei groepen en samenstelling (op diverse niveaus) denken en doen mensen mee: Via het Verbond (praktijk), in een Klankbordgroep (bestuurdersniveau), tijdens uitwerkingsbijeenkomsten zoals de Samenwerkingscarroussels in april 2019 en tijdens Doorontwikkeldiners. Ook waren er bij de voorbereiding en opzet van het Verbond allerlei professionals betrokken via een Reflectiegroep.

Betrokken organisaties

SIGRA, Spirit, Altra, De Opvoedpoli, HVO-Querido, Cordaan, Philadelphia, ELAA, Emile Thuiszorg, MEE Amstel en Zaan, CentraM, De Regenboog, MaDi Zuid Oost, Amstelring, Ouder- en Kindteams Amsterdam, Cliëntenbelang Amsterdam, Ombudsman Metropool Amsterdam, De Kinderombudsman, Thuiszorg Amsterdam, Civic Amsterdam, Arkin, Leger des Heils, De Sociale Maatschap, Samen DOEN, Rochdale, GGZ inGeest, Roads, Volksbond Streetcornerwork, Evean, Amsta, Dynamo Amsterdam,  Combiwel, Amsterdamse Federatie van Woningbouwverenigingen, Tzorg, PuurZuid, Ons Tweede Thuis, Home Instead, Blijf Groep, ABC Alliantie West, Alliantie Wijkzorg Oost, Eigenwijks, Regionale Organisatie Huisartsen Amsterdam, Veilig Thuis Amsterdam-Amstelland, Ouderen Adviesraad Oost, De Opstap, Zorggroep Amsterdam-Oost, Voorzet, Incluzio, Decido, Huisartsenkring Amsterdam/Almere, Doras, Carehouse, Stichting Prisma, GGD Amsterdam, allerlei afdelingen & stadsdelen gemeente Amsterdam.

Doorontwikkeldiner in buurthuis De Meeuw

Doorontwikkeldiner in buurthuis De Meeuw